Kinh doanh và phát triển các sản phẩm thuốc, công nghệ sinh học, trang thiết bị y tế tiên tiến nhất, thực phẩm bổ sung và mỹ phẩm mang đến giải pháp tốt nhất cho sức khỏe con người.