Category Archives: Tin tức

Thai ngoài tử cung: Điều trị ngoại khoa – tác giả Togas Tulandi, MD, MHCM

Thai ngoài tử cung: Điều trị ngoại khoa

Bài viết Thai ngoài tử cung: Điều trị ngoại khoa của tác giả Togas Tulandi, MD, MHCM được biên dịch Bs Vũ Tài. 1. Giới thiệu Thai lạc chỗ là tình trạng mang thai ngoài tử cung. Phần lớn các trường hợp chửa ngoài tử cung xảy ra trong ống dẫn trứng (96%) [ 1J, […]

Thực hiện quy định của công tác dược, công tác 4

-Thực hiện quy định của công tác dược, công tác chống nhiễm khuẩn. – Thực hiện pha chế theo đúng quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt, danh mục thuốc được pha chế ở bệnh viện. – Pha chế kịp thời và đảm bảo chất lượng các thuốc cấp cứu và đặc biệt chú […]

Thực hiện quy định của công tác dược, công tác 3

-Thực hiện quy định của công tác dược, công tác chống nhiễm khuẩn. – Thực hiện pha chế theo đúng quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt, danh mục thuốc được pha chế ở bệnh viện. – Pha chế kịp thời và đảm bảo chất lượng các thuốc cấp cứu và đặc biệt chú […]

Thực hiện quy định của công tác dược, công tác 2

-Thực hiện quy định của công tác dược, công tác chống nhiễm khuẩn. – Thực hiện pha chế theo đúng quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt, danh mục thuốc được pha chế ở bệnh viện. – Pha chế kịp thời và đảm bảo chất lượng các thuốc cấp cứu và đặc biệt chú […]

Thực hiện quy định của công tác dược, công tác chống nhiễm khuẩn

-Thực hiện quy định của công tác dược, công tác chống nhiễm khuẩn. – Thực hiện pha chế theo đúng quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt, danh mục thuốc được pha chế ở bệnh viện. – Pha chế kịp thời và đảm bảo chất lượng các thuốc cấp cứu và đặc biệt chú […]

024.3565.1177